Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodna dejavnost Slovenije 10. oktobra do 16. ure

Ljubljana, 10 October - PREGLED/SALOVENIJA
        LJUBLJANA - Slovensko zunanje ministrstvo je v noti, ki so jo v ponedeljek izročili hrvaškemu veleposlaniku v Ljubljani Miljenku Žagarju, izrazilo prepričanje, da je medsebojne odnose potrebno graditi s konstruktivnim dialogom o vseh odprtih vprašanjih in se pri tem izogibati enostranskim dejanjem, ki bila nov vir zapletov med državama. Glede spornih zaselkov južno od Dragonje je slovensko ministrstvo za zunanje zadeve opozorilo, da gre za območje, ki sodi med večje neusklajenosti na meddržavni meji in na katerem meja ni bila natančnom določena, zato tudi o popolnem izvajanju oblasti le ene strani ni mogoče govoriti. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v noti tudi poudarilo, da je končna določitev meddržavne meje lahko le predmet pogajanj in še nesprejetega meddržavnega sporazuma. Hrvaškemu veleposlaniku Žagarju so noto izročili dopoldne v prostorih ministrstva za zunanje zadeve v odgovor na hrvaško protestno noto z dne 5. oktobra letos glede sprejema zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij. V odgovoru je MZZ povzelo stališča, ki jih je slovenska vlada sprejela na seji 6. oktobra letos.

The rest of this news item is available to subscribers.
The news item consists of 9.006 characters (without spaces) or 1.597 words words.

Buy the news item. Price: 2 tokens; on account: 0 tokens.

zzv/zzv
© STA, 1994